Uncategorized

Lundbrygga Pub skal ikke lengre driftes av Garsnes Brygge

Det er nå klart at Garsnes Brygge ikke lengre skal drifte Lundbrygga Pub i Sjøvegan sentrum. Grunnen til dette er enkelt og greit at det skjer så mye på Garsnes at vi ønsker å bruke all tid og alle krefter på å utvide vårt lille paradis. Dette medfører at vi stenger Lundbrygga Pub med virkning fra årsskiftet 2013/14.

Ifølge de planer som foreligger vil ikke Lundbrygga stenges permanent, men driftes videre av nye eiere. Millionfisken Eiendom AS har presentert de videre planene for puben. Les om denne saken på:

– http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article7033479.ece
– http://www.folkebladet.no/nyheter/article8839843.ece

 

__________

Garsnes Brygge AS