Marina

Fasiliteter
Marinaen har gjesteplasser med innlagt vann, strøm og lys. Det er også svært lett å legge til marinaen og gå i land da utriggere er lagt ut for hver båtplass. Gjestebrygga har ikke utriggere og har begrenset plass.

Ledige båtplasser
Vi tar imot bestilling på marinaplasser og utvider ved tilstrekkelig antall bestillinger. Om du er interessert er du velkommen til å ta kontakt med kontakt oss skjemaet under, eller sende en e-post direkte til post@garsnes.no: